Potočka zijalka Zatočišče ledenodobnega človeka na Olševi

Stalna razstava Potočka zijalka – 

zatočišče ledenodobnega človeka na Olševi v gostišču Firšt domuje od leta 1996.

Razstava je plod dela strokovnjakov Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti iz Ljubljane. Posvečena je njenemu raziskovalcu prof. dr. Srečku Brodarju in spada pod okrilje Pokrajinskega muzeja Celje.

Na 18 panojih je prikazan razvoj človeka, kamnita in koščena orodja kromanjoncev, rastlinstvo in živalstvo v ledeni dobi ter potek in dokumentarno gradivo Brodarjevih izkopavanj. Razstavljene so zanimive najdbe, kjer še posebej izstopa lobanja jamskega medveda, različna kamnita orodja, koščene sulice za kopja in seveda kopija najpomembnejše najdbe iz Potočke zijalke – prašivanke, ki velja za najstarejšo šivanko na svetu.

Priporočamo ogled 25-minutne multimedijske predstavitve, ki še izčrpneje predstavi Potočko zijalko, izjemno paleolitsko najdišče na Olševi. Še zlasti je predstavitev primerna za večje skupine oseb in mladino na šolskih ekskurzijah.

Cenik ogleda stalnih muzejskih razstav Cena
vstopnina brez multivizije - odrasli 1,50 EUR
vstopnina brez multivizije - otroci 1,00 EUR
multivizijska predstavitev* - skupine do 20 oseb 10,00 EUR / skupino
multivizijska predstavitev* - skupine nad 20 oseb 0,50 EUR / osebo

* multivizijska predstavitev Potočke zijalke je na voljo v slovenskem jeziku ob doplačilu k osnovni vstopnini. Traja 25 minut in je še zlasti primerna za večje skupine in mladino na šolskih ekskurzijah.