Muzej Stalni razstavi "Potočka zijalka" in "Zdravje bolnikov"

V našem muzeju, ki se nahaja v pritličju gostišča sta urejeni stalni razstavi Potočka zijalka – zatočišče ledenodobnega človeka na Olševi ter Zdravje bolnikov – ljudsko zdravilstvo v Zgornji Savinjski dolini.

Na preteklost gledamo s spoštovanjem in prepričanjem, da jo je potrebno razumeti in ohraniti v spominu. Zaradi tega namenjamo ohranjanju in predstavljanju kulturno-zgodovinske dediščine Solčavskega prav posebno pozornost. S to željo smo se lotili tudi urejanja Fidovega gaja, kjer si je v vrtu zdravilnih rastlin možno ogledati več kot 70 različnih rastlin, se povzpeti do Fidove zijalke in spoznati življenjsko zgodbo ljudskega zdravilca, učenjaka in čudodelca Vida Strgarja – Fida.

Potočka zijalka

Potočka zijalka

Zatočišče ledenodobnega človeka na Olševi...

Zdravje bolnikov

Zdravje bolnikov

Ljudsko zdravilstvo v Zg. Savinjski dolini...

Fidov gaj

Fidov gaj

Sprehod po Fidovem gaju (120 - 150 minut)...